امروز دامنه خود را انتخاب کنید !

 • مدیریت دامنه ها
 • انتقال دامنه
 • تمدید دامنه

سرویس های ویژه

مناسب برای همه سایتهای پربازدید – با قیمت مناسب

10گیگابایت مخصوص فروشگاه

130هزار تومان/ 6 ماه
 • 10گیگابایتفضا
 • نامحدودپهنای باند ماهانه
 • نامحدودپارک دامین
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

5 گیگابایت مخصوص فروشگاه

105هزار تومان/ 6 ماه
 • 5 گیگابایتفضا
 • نامحدودپهنای باند ماهانه
 • نامحدودپارک دامین
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

5گیگابایت

21 هزار تومان/ ماهیانه
 • 5گیگابایتفضا
 • نامحدودپهنای باند ماهانه
 • نامحدودپارک دامین
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

2گیگابایت

21 هزار تومان/ ماهیانه
 • 2گیگابایتفضا
 • نامحدودپهنای باند ماهانه
 • نامحدودپارک دامین
 • Cpanelکنترل پنل
 • آلمانکشور

ویژگی سرویس ها

برخی از ویژگی های سرویس ها ما بدین ترتیب میباشد