تعرفه وب سایت ها و فروشگاهای با طراحی کهکشانی بسیار متفاوت خواهد بود و طراحی کهکشانی فقط برای صفحه اول سایت اعمال خواهد شد و در صورت نیاز به صفحات دیگر ، هزینه طراحی مجزا محاسبه و دریافت خواهد شد.

در طراحی کهکشانی در سه حالت کامپیوتر ، تبلت و موبایل صفحه ها بصورت جداگانه و در یک برگه ایجاد می شود و 15 چراغ سبز همراه با 20 کلمه کلیدی شما قرار خواهد گرفت که 4 کلمه کلیدی اولویت اول شما هستند .

 

تعرفه سایت های شرکتی

سایت های دایرکتوری شامل این موارد نمی شود.

سایت شرکتی A

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 8/300/000 فقط صفحه اصلی طراحی کهکشانی خواهد شد.
 • نوع کهکشانی : 3 حالته
 • صفحه اصلی : دارد ( کهکشانی )
 • تماس با ما : دارد
 • درباره ما : دارد
 • قوانین سایت : دارد
 • صفحات اضافه : 2 صفحه
 • بهینه سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • سئو سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • اسلایدر : یک اسلایدر 2 صفحه ای
 • پست : 5 عدد پلن C
 • قالب : لایسنس دار
 • ماژول سئو : نسخه پرو
 • هاست : 2 گیگابایت برای 3 ماه
 • دامنه رایگان : IR
 • افزونه امنیتی : ندارد
پیشنهادی

سایت شرکتی B

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 15/600/000 فقط صفحه اصلی طراحی کهکشانی خواهد شد.
 • نوع کهکشانی : 3 حالته
 • صفحه اصلی : دارد ( کهکشانی )
 • تماس با ما : دارد ( کهکشانی )
 • درباره ما : دارد ( کهکشانی )
 • قوانین سایت : دارد ( کهکشانی )
 • صفحات اضافه : 5 صفحه
 • بهینه سازی : تمام صفحات ( 9 صفحه )
 • سئو سازی : تمام صفحات ( 9 صفحه )
 • اسلایدر : یک اسلایدر 4 صفحه ای
 • پست : 7 عدد پلن A
 • قالب : لایسنس دار
 • ماژول سئو : نسخه پرو
 • هاست : 5 گیگابایت برای 3 ماه
 • دامنه رایگان : COM, IR
 • افزونه امنیتی : نسخه پرو

سایت شرکتی C

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 4/500/000 فقط صفحه اصلی طراحی کهکشانی خواهد شد.
 • نوع کهکشانی : 3 حالته
 • صفحه اصلی : دارد ( کهکشانی )
 • تماس با ما : دارد
 • درباره ما : دارد
 • قوانین سایت : دارد
 • صفحات اضافه : ندارد
 • بهینه سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • سئو سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • اسلایدر : یک اسلایدر 2 صفحه ای
 • پست : 3 عدد پلن D
 • قالب : لایسنس دار
 • ماژول سئو : نسخه پرو
 • هاست : یک گیگابایت برای 3 ماه
 • دامنه رایگان : ندارد
 • افزونه امنیتی : ندارد

تعرفه طراحی فروشگاه اینترنتی

برخی از قالب ها حدودیت دارد و امکان طراحی به سبک کهکشانی را نخواهند داد. قالب ها باید با هماهنگی تیم کوروش هاست خریداری شوند.

صفحه محصولات شامل طراحی کهکشانی نخواهد بود .

فروشگاهی A

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 11/100/000 فقط صفحه اصلی طراحی کهکشانی خواهد شد.
 • نوع کهکشانی : 3 حالته
 • صفحه اصلی : دارد ( کهکشانی )
 • تماس با ما : دارد
 • درباره ما : دارد
 • قوانین سایت : دارد
 • صفحات اضافه : 2 صفحه
 • بهینه سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • سئو سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • اسلایدر : یک اسلایدر 2 صفحه ای
 • محصول گذاری : 10 عدد پلن D
 • قالب : لایسنس دار
 • ماژول سئو : نسخه پرو
 • هاست : 2 گیگابایت برای 3 ماه
 • دامنه رایگان : IR
 • افزونه امنیتی : ندارد
پیشنهادی

فروشگاهی B

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 23/500/000 فقط صفحه اصلی طراحی کهکشانی خواهد شد.
 • نوع کهکشانی : 3 حالته
 • صفحه اصلی : دارد ( کهکشانی )
 • تماس با ما : دارد ( کهکشانی )
 • درباره ما : دارد ( کهکشانی )
 • قوانین سایت : دارد ( کهکشانی )
 • صفحات اضافه : 5 صفحه
 • بهینه سازی : تمام صفحات ( 9 صفحه )
 • سئو سازی : تمام صفحات ( 9 صفحه )
 • اسلایدر : یک اسلایدر 4 صفحه ای
 • محصول گذاری : 12 عدد پلن A
 • قالب : لایسنس دار
 • ماژول سئو : نسخه پرو
 • هاست : 5 گیگابایت برای 3 ماه
 • دامنه رایگان : COM, IR
 • افزونه امنیتی : نسخه پرو

فروشگاهی C

قیمت ها نسبت به فیچرها متفاوت است
تومان 7/200/000 فقط صفحه اصلی طراحی کهکشانی خواهد شد.
 • نوع کهکشانی : 3 حالته
 • صفحه اصلی : دارد ( کهکشانی )
 • تماس با ما : دارد
 • درباره ما : دارد
 • قوانین سایت : دارد
 • صفحات اضافه : ندارد
 • بهینه سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • سئو سازی : صفحه اصلی و درباره ما
 • اسلایدر : یک اسلایدر 2 صفحه ای
 • محصول گذاری : 7 عدد پلن E
 • قالب : لایسنس دار
 • ماژول سئو : نسخه پرو
 • هاست : یک گیگابایت برای 3 ماه
 • دامنه رایگان : ندارد
 • افزونه امنیتی : ندارد

هزینه هاست جزو شرایط قرارداد نمی باشد و باید بصورت جداگانه بعد از دوره رایگان تهیه نمایید و مسئولیت هاست به هیچ وجه بر عهده مجموعه کوروش هاست نمی باشد.